ataria

Informazioa

Norberaren arrasto digitala besteek ikus dezaketenez eta identitatea lapurtzeko arriskua ere badagoenez, datu pertsonalak nola gorde eta erabiltzen diren jakin eta, horretaz gain, online zerbitzuek pribatutasuna konfiguratzeko dituzten aukerak moldatzen eta egokitzen ikasi.

Teknologiaren erabilerari lotutako osasun-arriskuak saihestea, ongizate fisiko eta psikologikoari dagokionez.